Permisos

Tipus de permís que pots obtenir a Autoescola ENLLAÇ

Permís tipus B:

La massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3500 quilograms i el nombre de seients dels quals, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc que la seva massa màxima no excedeixi de 750 quilograms.

Aula test enllaç


Reciclatge
Formació vial infants
Tractament Amaxofòbia