Tractament amaxòfobia

amaxofobia1

Tremolors, taquicàrdia, respiració accelerada, sudoració, malestar general, pensaments negatius…

¿Alguns d’aquests símptomes et són familiars a la hora de posar-te al volant?

Si la resposta és afirmativa, possiblement estiguis patint amaxofòbia o por a conduir.

Actualment 1 de cada 4 conductors pateix aquests símptomes.

L´ origen d’ aquesta fòbia es pot relacionar amb experiències viscudes en primera persona o bé es poden donar en persones que mai han conduït, per idees preconcebudes.

Per a superar aquest trastorn, s ’han modificar aquelles idees i pensaments generats de manera errònia per les persones, tractant d´ eliminar la resposta de fugida davant diverses situacions de trànsit.

amaxofobia2


Permisos
Reciclatge
Formació vial infants